METODY PRZYGOTOWANIA TERENU

Jeden z istotnych elementów sukcesu przy tworzeniu łąki pełnej kwiatów to odpowiednie przygotowanie terenu przed wysiewem nasion. Im dokładniej przygotujemy grunt, tym większą kontrolę będziemy mieli nad ostatecznym rezultatem. Czas potrzebny na ten proces może się różnić, trwając od kilku godzin do nawet kilku tygodni, w zależności od wybranej metody i oczekiwanego efektu.

Pies kopie miejsce pod łąkę

Wyróżniamy 4 podstawowe metody przygotowania terenu pod mieszanki rodzime

ZERWANIE DARNI

Usuwanie darni jest bardzo skuteczną, chociaż pracochłonną metodą. Jest szczególnie efektywne, gdy chcemy przekształcić istniejący trawnik o gęstej darni w łąkę kwietną. Ta technika pozwala skutecznie oczyścić glebę, ponieważ usuwamy razem z darnią również zasoby nasion, które mogłyby spowodować wzrost niepożądanych roślin. Darń należy usuwać na głębokość 5-10 cm, co można zrobić przy użyciu ostrego szpadla lub wycinarki do darni. Następnie glebę należy uprawić, co można zrobić za pomocą wideł lub glebogryzarki. Poziomujemy teren za pomocą grabi, a następnie możemy przystąpić do wysiewu mieszanki nasion na tak przygotowanej powierzchni.

UPRAWA GLEBY

Tę metodę można z powodzeniem zastosować na obszarach o dużej powierzchni, takich jak tereny miejskie, tereny rolnicze, nieużytki, a także na dawnych rabatach ogrodowych lub grządkach warzywnych. Aby przygotować stanowisko pod łąkę, należy przekopać glebę ręcznie za pomocą wideł lub użyć odpowiedniego sprzętu ogrodniczego, na przykład glebogryzarki. Następnie teren należy oczyścić z korzeni i pozostałości roślin, a następnie wyrównać go za pomocą grabi. Po przygotowaniu gleby można przystąpić do wysiewu nasion. Jednak dla osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się pozostawienie stanowiska przez 3-4 tygodnie. W tym czasie wykiełkują rośliny, których nasiona mogły pozostać w glebie. Gdy gleba zaczyna zazieleniać się, należy lekko wymieszać wierzchnią warstwę ziemi za pomocą grabi lub maszynowo. Następnie można wysiewać nasiona na rozluźnionej glebie, pozbawionej niepożądanych roślin.

NO DIG

To innowacyjne podejście eliminuje potrzebę kopania. Metoda ta polega na zablokowaniu dostępu światła do istniejącej niskiej roślinności. Jest to prosty i skuteczny sposób przygotowania terenu pod łąkę, jednak wymaga użycia kartonów i dodatkowej ziemi. Pierwszym krokiem jest skoszenie trawnika na niską wysokość i pokrycie go 2-3 warstwami kartonów. Ważne jest, aby kartony były wolne od plastiku i lakieru, a także aby były ułożone dachówkowo, nachodząc na siebie. Po ułożeniu kartonów na ziemi należy je obficie podlać, a następnie przykryć grubszą warstwą ziemi. Tak przygotowane stanowisko można obsiać nasionami. Więcej informacji na temat tej metody można znaleźć pod tym linkiem.

WYSIEW W DARŃ

To najmniej pracochłonna metoda, ale jednocześnie daje najmniejszą kontrolę nad wzrostem i składem gatunkowym łąki. Możemy podsiać np. istniejący trawnik, w tym celu należy jak najbardziej zniszczyć rośliny jednoliścienne i tym sposobem zrobić przestrzeń dla dzikich kwiatów. Najlepiej nada się do tego kultywacja albo intensywna wertykulacja terenu. Po tym zabiegu resztki roślin należy wygrabić. Na tak przygotowany teren wysiewamy nasiona i wałujemy.