Łąka przy warszawskim przedszkolu

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego przypominamy, że placówki oświatowe mogą i powinny mieć realny wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
Ta łąka powstała przy Przedszkolu nr 427 “Kraina Radości” w Warszawie. Jedna z nauczycielek, pani Beata Kozłowska, jest autorką innowacji pedagogicznej “Zielone filtry”, która ma na celu rozbudzanie świadomości dzieci na temat dbałości o jakość powietrza i ochrony środowiska naturalnego. Z naszą skromną pomocą pani Beata zrealizowała proste działanie, które może mieć ogromny wpływ na przyszłe postrzeganie otoczenia przez aktualne przedszkolaki:

Założenie łąki kwietnej było moim pomysłem, aby wyjść na zewnątrz i przybliżyć dzieciom środowisko naturalne , zwlaszcza że można oglądać każdego dnia jak wszystko rośnie i łąka nabiera realnego kształtu. Wrażenia są fantastyczne!! Rodzice i pracownicy przedszkola zachwyceni, barwy i bogactwo kolorów wspaniałe. Nawet przechodzący obok przedszkola ludzie robili zdjęcia naszej łące. W przyszłym roku zdecydowanie będziemy rozwijać współpracę.
Oprócz łąki w ogródku, także w przedszkolnych salach powstały kąciki z roślinami, które filtrują powietrze i produkują tlen.

Beata Kozłowska, pomysłodawczyni i realizatorka projektu:

Rozwijanie świadomości dzieci w obszarze ekologii i ochrony środowiska w roku szkolnym 2018/2019 miało swoje przełożenie na aktywne działania naszych milusińskich. Realizując innowację pedagogiczną „Zielone filtry”, założone zostały kąciki kwiatów produkujących tlen, wspólnie z rodzicami prowadzone były warsztaty przyrodnicze, a dzieci sadziły do gruntu młode szczepki kwiatów. Dzięki takim działaniom wzbogaciła się wiedza dzieci na temat konieczności dbania o czyste powietrze. Dzieci zainspirowane pomysłem założenia przedszkolnej łąki z radością podjęły pomysł . Wspólnie decydowaliśmy o wyborze rodzaju łąki jaką dzieci chciałyby zobaczyć w otoczeniu przedszkola . Wybór padł na „tradycyjną łąkę polską”. Życzenie dzieci było następujące: aby kwiaty były wysokie, żeby było różne i bardzo kolorowe. Panowie dozorcy przygotowali podłoże do wysiewu nasion i w pierwszych dniach maja nasiona zostały wysiane. Z niecierpliwością doglądaliśmy jak wzrasta nasza „łąka kwietna.”

„Co może łąka kwietna?” — dużym plusem takiej łąki jest mały nakład pracy pielęgnacyjnej (koszenie po przekwitnięciu roślin), natomiast efekt wizualno-dekoracyjny jest ogromny. Łąka kwietna sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń komunikacyjnych, a dzieje się tak dlatego, ponieważ łąki zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Kwiaty rosnące na łące mają rozbudowany system korzeniowy, co sprawia że rośliny są odporne na suszę. Natomiast w czasie deszczu potrafią absorbować dwa razy więcej wody niż trawnik. Łąka także doskonale radzi sobie bez środków chemicznych, które zanieczyszczają glebę, powietrze i wodę.