Łąki Kwietne wspierają zagrożone gatunki ptaków

Zagrożone gatunki ptaków coraz częściej znajdujemy na terenie naszego kraju. Poprzez działania na rzecz naszych mniejszych przyjaciół możemy przywrócić naturze jej należne miejsce. Ginące gatunki, coraz bardziej rozprzestrzeniające się chemiczne rolnictwo czy odbieranie miejsc bytowania zwierzętom prowadzi do tragicznych skutków. Należy działać i rozpocząć szeroko zakrojone akcje w ramach pomocy ekosystemom. 

Zagrożone gatunki ptaków w dzisiejszym świecie

Pędzący świat zagarnia coraz większe połacie naturalnego środowiska do bytowania wielu gatunkom ptaków. Większość z nich nie radzi sobie w nowej rzeczywistości, co naraża je na niechybne wyginięcie. Za sprawą wycinki drzew, usuwania krzewów znikają z krajobrazu miejsca do lęgów i zdobywania różnorodnej bazy pokarmowej. Szczególnie ciężkim okresem jest zima. Wiosna oraz lato przynoszą czas intensywnych prac polowych z użyciem środków chemicznych przeciw “szkodnikom”. Zubażając tereny, pozbawiamy ptaki nie tylko pokarmu, ale i dodatkowo narażamy je na skutki przebywania wśród oparów sztucznych nawozów. Praca człowieka w rolnictwie taka jak melioracja pomokłych łąk oraz bagien, komasacja gruntów, całkowita rezygnacja z miedz, ugorów czy przemysłowa produkcja rolna czynią z naturalnych terenów monokulturowe pustynie. Niegdysiejsze pola usiane kwiatami łąkowymi, zabezpieczone przy miedzach drzewami oraz krzewami dziś całkowicie pozbawione są tej naturalnej osłony. Wszystko to oznacza odbieranie ptakom ich świata i miejsca do życia, problemy z lęgami i możliwością przeżycia. 

Błotniak łąkowy – poznajcie naszego bohatera

Jednym z gatunków, które nie poradzą sobie bez wsparcia w zanikającej bioróżnorodności, jest błotniak łąkowy, rodzimy drapieżnik. Spotkamy go na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Nasz kraj może poszczycić się trzecim miejscem w Europie, w którym w tak licznie występuje gatunek błotniaka łąkowego. Coraz szybciej kurczące się naturalne siedliska przenoszą miejsce bytowania tego gatunku. Ptaki te znajdziemy na kośnych łąkach, polach uprawnych najczęściej zbóż ozimych oraz rzepaku. Tam właśnie znajduje miejsce do lęgów, co niesie ze sobą ogromne zagrożenie. Czas opuszczania przez pisklęta gniazd przypada na okres żniw. Lęgi na wielu terenach bez pomocy człowieka z góry skazane są na zniszczenie jeszcze na etapie wysiadywania jaj. Najefektywniejszą metodą ochrony lęgów jest ich zabezpieczanie za pomocą ogrodzeń z siatki i palików. Warto angażować rolników, ustalając termin żniw, ponieważ zyskujemy możliwość przenoszenia piskląt na inne pola czy też w bezpieczne miejsce. Każde z podjętych działań wymaga prac i zaangażowania człowieka.

Łąki na pomoc ptakom

Podejmujemy działania na rzecz wsparcia ptaków. Nasza firma wraz z OTOP opracowała specjalną mieszankę nasion. Wysiewając ją, możecie przyczynić się do wzbogacenia bazy pokarmowej ptaków w całym cyklu roku. Można wymienić tu takie gatunki jak wróble, czy mazurki. Wysiew mieszanki dla ptaków to także korzyść również dla innych mieszkańców łąk. Z uwagi, że 20% dochodu z transakcji dotyczącej tej mieszanki przekazujemy na działania OTOP, zachęcamy do zakupu kompozycji. Wykonując łąkę kwietną dla dzikich ptaków, wspieracie lokalne ptaki oraz nasze ogólnopolskie działania na rzecz wszystkich ptaków.

Błotniak łąkowy lecący nad łąką.

Błotniak pod ochroną TP Bocian

Firma Łąki Kwietne angażuje się w prace Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian”, które zajmuje się czynną ochroną narażonego na wyginięcie rodzimego błotniaka łąkowego. Dominik Krupiński z TP Bocian w materiale dla OTOP informował:

Ochrona błotniaka łąkowego została zainicjowana przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w  roku 2005. Obecnie jest realizowana w kilku regionach kraju. Intensywność oraz obszar działania co roku zależy w  dużej mierze od możliwości finansowych (pozyskanych dotacji celowych) oraz od liczby osób, które mogą poświęcić swój czas, a nierzadko także własne środki. Znacząca część działań jest realizowana dzięki pomocy i zaangażowaniu wolontariuszy (nieodpłatna praca). Fundamentem projektu jest także współpraca z  rolnikami, a nieodłącznym elementem działań ochronnych są edukacja i propagowanie ochrony gatunku wśród społeczności wiejskiej.

Błotniak łąkowy w filmie 

Warto nadmienić, iż jako firma angażujemy się ochronę tego gatunku i wspieramy działania ornitologów, ekspertów czy też wolontariuszy zaangażowanych w powyższy projekt. Przekazujemy regularnie fundusze na działania organizacji, do czego serdecznie zachęcamy i Was. Możecie to zrobić poprzez przekazanie dowolnej kwoty na działania TP Bocian https://patronite.pl/tpbocian/description

Zachęcamy serdecznie do poznania bliżej tego gatunku. Warto zauważyć, że błotniak łąkowy to niezwykle ciekawy ptak, który bez naszego wsparcia nie ma szans na bezpieczną przyszłość. Przygotowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” film, w którym rolę narratora prowadzi Krystyna Czubówna przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z życiem błotniaka łąkowego. Ten piękny ptak może zniknąć z naszego krajobrazu. Dołączcie do wsparcia błotniaka, udostępniajcie film i siejcie mieszanki przeznaczone dla ptaków.

Są rzeczy na które mamy bardzo duży wpływ. Ochrona ptaków jest jedną z nich. 

Skontaktuj się z nami

 

 

Masz pytania dotyczące mieszanki dla dzikich ptaków. Chcesz stworzyć naturalny karmnik dla mieszkańców łąk, zapraszamy do kontaktu z nami. Doradzimy i dobierzemy najlepszą metodę wykonania łąki.