Blog

100 milionów euro na ratowanie owadów w Niemczech

Niemcy ruszają na pomoc owadom: corocznie przeznaczą znaczne środki na ochronę siedlisk, wyeliminowanie glifosatu i badania naukowe.

Czytaj więcej

Łąki kwietne partnerem i sponsorem konferencji naukowej

Rezultatem badań prowadzonych przez wiele ośrodków w Europie, w tym 40-letnich badań Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, jest utrwalone przekonanie o konieczności zmiany w postrzeganiu krajobrazu rolniczego.

Czytaj więcej

Łąka przy warszawskim przedszkolu

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego przypominamy, że placówki oświatowe mogą i powinny mieć realny wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Łąka kwietna w SM Wrocław-Południe

Doczekaliśmy się – wysiane w czerwcu łąki kwietne przy ulicy Gwiaździstej we Wrocławiu zakwitły!

Czytaj więcej

Pasy kwietne w rolnictwie

Jak uratować pszczoły, a przy tym wzbogacić rolników? Nowy plan ochrony zapylaczy został przedstawiony podczas konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej. Stefanie Christmann z International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA) w Maroko przedstawiła na konferencji najnowsze wyniki swoich badań, które wykazały, że pozostawienie jednej czwartej uprawianej ziemi pod stale kwitnące uprawy gospodarcze spowoduje znaczny wzrost bioróżnorodności oraz jednocześnie […]

Czytaj więcej

Dzikie pszczoły potrzebują ochrony

O tym jak pomagać naszym rodzimym zapylaczom rozmawiamy z dr. Michałem Filipiakiem z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Niska różnorodność biologiczna zwiększa ryzyko alergii

Brak kontaktu z naturą oraz spadek bioróżnorodności mogą odpowiadać za to, że coraz więcej mieszkańców miast choruje na alergię i astmę.

Czytaj więcej

TERMIN SIEWU

Optymalny czas wysiewu zależy przede wszystkim od składu gatunkowego mieszanki i charakteru łąki kwietnej.

Czytaj więcej

Śmiertelność owadów na łąkach w pasach drogowych

Sięgamy do badań naukowych, aby odpowiedzieć na pytania o sens zakładania łąk kwietnych wzdłuż dróg.

Czytaj więcej

Kwietna rewolucja daje samorządom wymierne korzyści

W 2019 w Białymstoku powstało ponad 5,5 ha łąk kwietnych, które przyciągnęły uwagę mediów, mieszkańców i turystów.

Czytaj więcej

Łąka kwietna… nie jest dla każdego

Efekt zależny jest od terminu wysiewu, czasu jaki poświęcisz na przygotowanie siebie do posiadania łąki, czasu jaki poświęcisz na przygotowanie gleby i czasu jaki dasz sobie na osiągniecie.

Czytaj więcej

Zakładamy jednoroczną łąkę kwietną Bunge

Łąki z gatunków jednorocznych roślin kwitnących są bardzo atrakcyjne i łatwe w założeniu. Takie łąki siejemy najczęściej wiosną i latem.

Czytaj więcej